Category Archives: Ramadan 2018

Tafseer As Saad. Classes 13, 14, 15 and 16.

17.06.2018_Surah Saad 41-43_03 Shawwal 1439 18.06.2018_Surah Saad 43-44_04 Shawwal 1439 19.06.2018_Surah Saad 45-46_04 Shawwal 1439 21.06.2018_Surah Saad 46-48_07 Shawwal 1439

Posted in Ramadan 2018, Tafseer Surah As Saad.

Tafseer Surah As Saad. Class 12.

14.06.2018_Surah Saad 33-40_29 Ramadan 1439

Posted in Ramadan 2018, Tafseer Surah As Saad.

Tafseer As Saad. Classes 10 and 11.

13.06.2018_Surah Saad 26-29_28 Ramadan 1439 14.06.2018_Surah Saad 30-32_29 Ramadan 1439

Posted in Ramadan 2018, Tafseer Surah As Saad.

Tafseer As Saad. Classes 8 and 9.

12.06.2018_Surah Saad 23-24_27 Ramadan 1439 13.06.2018_Surah Saad 25-26_28 Ramadan 1439

Posted in Ramadan 2018, Tafseer Surah As Saad.

Tafseer Surah As Saad. Classes 6 and 7.

11.06.2018_Surah Saad 17-20_26 Ramadan 1439 12.06.2018_Surah Saad 21-22_27 Ramadan 1439

Posted in Ramadan 2018, Tafseer Surah As Saad.

Tracing SubhanAllah in the Quran. Classes 26 and 27.

التسبيح 26 التسبيح 27

Posted in Ramadan 2018, Tracing SubhanAllah in the Quran.

Tafseer Surah As Saad. Classes 4 and 5.

10.06.2018_Surah Saad 8-10_25 Ramadan 1439 11.06.2018_Surah Saad 11-16_26 Ramadan 1439

Posted in Ramadan 2018, Tafseer Surah As Saad.